ORDER OF APPEARANCE

1. TUPAPA MARAERENGA– Pe’e
2. ATIU ENUA – Ura Pa’u
3. VAKA TAKITUMU – Ute
4. OIRE NIKAO – Kapa Rima
5. MANGAIA ENUA – Ura Pa’u

INTERMISSION
Guest Artist – Manea Pacifica (10-15 mins)

6. MANIHIKI HENUA – Pe’e
7. MAUKE ENUA – Ura Pa’u
8. PUKAPUKA ENUA – Ute
9. VAKA PUAIKURA – Kapa Rima
10. AITUTAKI ENUA – Ura Pa’u

Comments

comments