The upcoming Historical Photographic Exhibition by the National Archives of the Cook Islands will be held at the National Auditorium Domes on the 3rd  and 4th of March 2016.  Presenting a Digital Screening and Photographic Display of Cook Islands photos from the Johnsons Studio Collections. 

Tena mai te reo Tuoro kia kotou katoatoa.  Ka rave ia tetai akaariarianga tutu ki konei i te nga are (Domes) i mua tikai i te Are Karioi Nui a te ra 3 e te ra 4 no Mati.  Ko teia au tutu te ka akaariari iatu, no roto mai teia i te tuanga o te Punanga Akamou Korero.  Kua oronga ia mai te reira e te metua vaine Margaret Johnson i te tuatau i angaanga mai ana a George Paniani (Archivist) ki konei i te Punanga Akamou Korero.

E tua tetai i muri i teia au akanoonoo’anga i taua tuatau e i akapeea te tutu i tae mai ei ki roto i te rima o te Punanga Akamou Korero.  Ko te au tutu ka akaariari iatu kua nenei ia te reira mei te mataiti tai tauatini, iva anere e ono ngauru (1960) ki te mataiti tai tauatini, iva anere e itu ngauru (1970).

I te mataiti 2014, kua rave ia te akaariarianga mua o teia au tutu e ka rave ia te rua o te akaariarianga i teia marama ki mua.  Ko teia au tutu no roto mai te reira i te manganui anga o te putunga tutu ta Johnson vaine i oronga mai kia akono ia.

Kua taanga’anga ia te matini MICROTEK i te nenei atu i teia au tutu, e kua riro rai e na te au aronga angaanga o te Punanga Akamou Korero i raverave i te reira.  Kua riro te UNESCO i raro ake i te tamarumaru o te Kopapa Reo Maori o te Kuki Airani (Cook Islands National Commission) i te oronga mai i te moni tauturu kia nenei ia teia au tutu.

Ka riro teia akaarianga tutu ei apai ma i to tatou iti tangata pera tikai kotou tei aere ana ki te apii Avarua e te apii Tereora i roto i te nga mataiti i taiku ia i runga ake nei.  E au tutu ke atu tetai no te au angaanga akaipoipo, te au angaanga Kavamani e te vai atura i taua au mataiti katoa.  No reira, aere mai ki konei i te Punanga Akamou Korero me ka anoano koe i te kimi tauturu no runga i te tutu ta matou ka akaari atu.