www.culture.gov.ck | (062) 20725 | culture@cookislands.gov.ck

PUBLIC NOTICE – CLOSURE OF THE NATIONAL AUDITORIUM & DOMES

TUATUA ʼAKAKITE
Te ʼakakite ʼia ātu nei ki te kātoatoa ē ʼe ka tōpiri ʼia to tātou ʼAre Karioi Nui ʼē pērā te nga Tāupe tiaorangi o to tātou Tauranga Vānanga. Ka akamata teia i te Ru’itoru rā 5 o ʼAukute nei ʼē tae ʼuātu ki te marama Tītema i teia mataᶦiti, ta’i mano rua ngaᶦuru (2020).

ʼE karere ʼakamaʼara akaᶦōu teia kia kōtou e te au taeake no ta kōtou au anga’anga tei tāraʼu’ia note rave ki roto i te ʼAre Karioi Nui ʼē pērā te nga Tāupe no teia au marama ʼAukute, Tepetema, ʼOkotopa, Noema ʼē Tītema. ʼAkakoromaki mai kua vaiʼo mārie ʼia teia kia rauka i te au kamupani tei akataka ʼia kia rave i te au ʼangaʼanga tei ʼakakoroʼia ki runga i to tātou ngutuʼare.

Meitaki maʼata
Te Tama ʼAkatere ʼAu

Anthony Turua.

PUBLIC NOTICE

The general public is advised that the National Auditorium be closed to the Public starting Wednesday 05th August until December 2020 for renovations. The two Domes will no longer be available to the public starting September 2020 as a precautionary measure for the renovations.

This is a reminder to all clients who have booked the National Auditorium or Domes for various events that this will no longer be possible for the months of August, September, October, November and December. Please accept our sincere apologies for the changes, the contractors require the whole area to be cleared to ensure the renovations are completed safely and as scheduled.

Thank you for your cooperation.

Head of Ministry

Anthony Turua.

Photo Credit Tokerau Jim