www.culture.gov.ck | (062) 20725 | culture@cookislands.gov.ck

2021 Cultural Theme

TUMU TAPURA NUI 2021

mocd theme

TE TAMA ‘U’Ā A TE ‘UI ĀRIKI – TE EVANGELIA
THE GOSPEL -THE BELOVED CHILD OF THE CHIEFS
AKAKORO‘ANGA O TE TUMU TĀPURA NUI:

Kia ‘akararangi e Kia maeva parua tatou i te kaveinga tiratiratu ta to tatou Ui Tupuna, te Ui Ariki e to ratou au matakeinanga i rave ite āriki’anga ite marama ta te evangelia i tanu ki runga i to tatou au enua tatakita’i no tetai rua anere mataiti

Te au tumu tāpura iti/monomono ē tona ‘ātui‘anga:
1) Tae’anga Evangelia
 Te au totou’anga
 Te tae’anga mai o te evangelia ki toou enua/matakeinanga

2) Te Ture Evangelia
 Blue laws e tetai au akanoonooanga
 Te au akava no te ture

3) Te au Taui’anga
 Takore i te au Atua Idolo
 Te au kakau o te Evangelia

4) Tei Rauka Mai
 Mei te tata e te tatau
 Te au peu raverave, mei te Tivaivai
No runga i te Tuᶦanga Peu Karioi. (Performing Arts)

2021 TMN21 Theme and Sub themes info – Events
E tika’anga manea teia tei akatuera ia kite au taunga ‘atu ite akanoo ki e tai (1) tumu tapura iti kite tu’anga okotai. Pati ‘anga auraka kia 1 tumu tapura
iti/monomono ki e 2 – 3 – 4 tu’anga.
ᶦAkamārama’anga; Taau au tumu tapura iti/monomono e tona au ātui’anga.

1) Tumu Tapura iti/monomono no taau tu’anga:
 Kapa Rima, – Tae’anga Evangelia
 Ātui’anga- Te au totou’anga

2) Tumu Tapura iti/monomono no taau tu’anga:
 Ura Pa’u – Te au Taui’anga:
 Ātui’anga – Takore i te au Atua Idolo

3) Tumu Tapura iti/monomono no taau tu’anga:
 Pe’e/Reo Tupuna – Te Ture Evangelia
 Ātui’anga – Blue laws e tetai au akanoonooanga

4) Tumu Tapura iti/monomono no taau tu’anga:
 Ute – Tei Rauka Mai:
 Ātui’anga – Mei te tata e te tatau
Te au tu’anga Peu Karioi:

 1. Reo Tupuna / Pe’e
 2. Kapa Rima
 3. Ute / Imene tamataora
 4. Ura pa’u / Hupahupa / Kosaki
  Te nga tu’anga Reo Evangelia:
 5. Imene Pupu (choir) – Tia o te Sabati ra 1 o Aukute – Salamo 6:
 6. Imene Tuki – Iki mai I tetai pene tuatua I roto ite Koreromotu Taito e te
  Koreromotu Ou no runga ite evangelia e te au Ariki I roto ite Bibilia Tapu.
 7. Tereera Iriiri ‘ia (Float Parade)
  Kia atui ki runga I ta tatou Tumu Tapura Nui
  Meitaki maata e kia manuia no teia mataiti.