www.culture.gov.ck | (062) 20725 | culture@cookislands.gov.ck

Historical Photographic Exhibition

The upcoming Historical Photographic Exhibition by the National Archives of the Cook Islands will be held at the National Auditorium Domes on the 3rd  and 4th of March 2016.  Presenting a Digital Screening and Photographic Display of Cook Islands photos from the Johnsons Studio Collections. 

Tena mai te reo Tuoro kia kotou katoatoa.  Ka rave ia tetai akaariarianga tutu ki konei i te nga are (Domes) i mua tikai i te Are Karioi Nui a te ra 3 e te ra 4 no Mati.  Ko teia au tutu te ka akaariari iatu, no roto mai teia i te tuanga o te Punanga Akamou Korero.  Kua oronga ia mai te reira e te metua vaine Margaret Johnson i te tuatau i angaanga mai ana a George Paniani (Archivist) ki konei i te Punanga Akamou Korero.

E tua tetai i muri i teia au akanoonoo’anga i taua tuatau e i akapeea te tutu i tae mai ei ki roto i te rima o te Punanga Akamou Korero.  Ko te au tutu ka akaariari iatu kua nenei ia te reira mei te mataiti tai tauatini, iva anere e ono ngauru (1960) ki te mataiti tai tauatini, iva anere e itu ngauru (1970).

I te mataiti 2014, kua rave ia te akaariarianga mua o teia au tutu e ka rave ia te rua o te akaariarianga i teia marama ki mua.  Ko teia au tutu no roto mai te reira i te manganui anga o te putunga tutu ta Johnson vaine i oronga mai kia akono ia.

Kua taanga’anga ia te matini MICROTEK i te nenei atu i teia au tutu, e kua riro rai e na te au aronga angaanga o te Punanga Akamou Korero i raverave i te reira.  Kua riro te UNESCO i raro ake i te tamarumaru o te Kopapa Reo Maori o te Kuki Airani (Cook Islands National Commission) i te oronga mai i te moni tauturu kia nenei ia teia au tutu.

Ka riro teia akaarianga tutu ei apai ma i to tatou iti tangata pera tikai kotou tei aere ana ki te apii Avarua e te apii Tereora i roto i te nga mataiti i taiku ia i runga ake nei.  E au tutu ke atu tetai no te au angaanga akaipoipo, te au angaanga Kavamani e te vai atura i taua au mataiti katoa.  No reira, aere mai ki konei i te Punanga Akamou Korero me ka anoano koe i te kimi tauturu no runga i te tutu ta matou ka akaari atu.